Idag

Inga planerade aktiviteter

Artiklar

Aktuellt

Vi är 733 medlemmar

November förra året passerade vi 600 medlemmar, september i år gick vi över 700 medlemmar, och nu är vi 733 st!

P-E:s hörna

Nu går drevet mot våra medlemmar

Nu har det stora drevet motpersoner med funktionsnedsättning - mot våramedlemmar - dragit igång.
Den liberala och regeringsvänliga tidningen Expressen har i två artiklar på ledarsidan hävdat att svensk funktionshinderslagstiftning är för dyr. Personer med funktionshinder, ska inte få leva som andra. Det är för dyrt för samhället.
I den ena artikeln hävdar allopinionsbildaren Gunnar Wetterberg att det är för dyrt att ha personlig assistent dygnet runt. Personer som har personlig assistent ska inte själva få bestämma var de vill bo. Det ska samhället bestämma. Slutsatsen av opinionsbildaren Wetterbergs uppfattning är, att personer med funktionsnedsättning ska bo på institution.
Det blir billigare så.
Man ska i princip ta ifrån dem derasbestämmande rätt.

 

Några dagar senare hade en annan av Expressens opinionsbildare, Anna Dahlberg, en krönika, där hon ondgjorde sig över att stat och kommun la för mycket pengar på de funktionshindrade. Tack vare svaga politiker och starka funktionshindersföreningar, så skulle det inte bli någon - för henne - positiv förändring. Det känns, som hon tror att den generösa funktionshinderslagstiftning, som vi ju har, skulle hota hela Sveriges ekonomi.
Anna Dahlberg använder alltså samma argument mot de funktionshindrade, som politiker från Sverigedemokraterna använder mot flyktingar.
Tydligen opportunt just nu, att utan urskiljning ta till de sämsta tänkbaraargumenten.
Anna Dahlberg menar också, att Sverige i förhållande till sin BNP lägger mera pengar på personer med funktionshinder, än vad som sker i våra nordiska grannländer.
Som gammal Expressenjournalist skäms jag givetvis över att min gamla arbetsplats nu har mossat ner sig fullständigt.
När jag jobbade på Expressen på 1970-talet var varje tidningsnummer fyllt med empati och samhällsengagemang.
Nu har man alltså fallit ned i någon häxjaktfilosofi, där det gäller att slå mot de som har det sämre. Om privatpersoner, som inte fattar bättre uttrycker sådana åsikter, som Expressens opinionsbildare gör, kan det ju finnas lite ursäkt eller förklaring - man förstår inte bättre.

 

Men att professionella opinionsbildare, som Expresssens Wetterberg och Dahlberg vräker ur sig vulgariteter på det här sättet och tar fram ekonomispöket - och säger att det kostar för mycket att även personer med funktionsnedsättning ska leva ett liv som andra - är inte värdigt ett modernt samhälle år 2013.
Drevet går - eller häxjakten har börjat - men vi måste fortsätta att försvara de funktionshindrades rätt att leva ett liv precis som alla andra. Då behöver vi en fungerande LSS, som ger Självbestämmande, Integritet, Frivillighet, Delaktighet och Självständighet, så att man får möjlighet att leva som andra.

 

Och den möjligheten ska inte mossiga opinionsbildare få komma och ta ifrån oss.

LSS-lagen vår lycka och vårt problem

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade var tänkt att ge alla personer med autism ett värdigt och bra liv.

Har det blivit så?

Tyvärr kan man nog inte säga att det har det till 100 procent. Lagen är ett fantastiskt instrument, med en underbar intention, men tyvärr efterlevs inte lagen alltid, som lagstiftningen hade tänkt sig.

Läs mer...

Det är vår igen

JA, nu är den här igen, denna underbara årstid, som jag längtar efter mer än något annat. En årstid, då jag känner hur jag själv växer i kapp med blomster- och lövskott.

En årstid, som jag längtat efter sedan juni månad i fjol.

Läs mer...

Varför inte mera?

Såg häromdagen att 30 miljoner kronor hade anslagits till forskning kring autism.

30 miljoner det är ju som en spottloska i Östersjön, när det gäller forskning.
Det behövs naturligtvis mycket, mycket mera pengar, för att forskning kring något så avancerat och gåtfullt, svårt och ogenomträngligt, som autism, ska ge något resultat.

Läs mer...

Varför bryter de mot lagen?

Varför trotsar kommunerna bestämmelserna i LSS-lagen?
Varför följer kommunerna inte Socialstyrelsens rekommendationer?

Detta är två frågor, som man måste ställa sig, när man läser den granskning, som Socialstyrelsen har gjort beträffande kommunernas förmåga att följa LSS-lagens bestämmelser och Socialstyrelsens rekommendationer. Socialstyrelsens avslöjande om hur kommunerna (inte) följer de bestämmelser som finns i LSS-lagen är en skrämmande läsning.

Läs mer...

Nu är vi 733 medlemmar i Autism- och Aspergerföreningen Östergötland!

Bli medlem du också - och stöd vår verksamhet!

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor