Idag

Inga planerade aktiviteter

Artiklar

Aktuellt

Vi är 733 medlemmar

November förra året passerade vi 600 medlemmar, september i år gick vi över 700 medlemmar, och nu är vi 733 st!

Nu går drevet mot våra medlemmar

Nu har det stora drevet motpersoner med funktionsnedsättning - mot våramedlemmar - dragit igång.
Den liberala och regeringsvänliga tidningen Expressen har i två artiklar på ledarsidan hävdat att svensk funktionshinderslagstiftning är för dyr. Personer med funktionshinder, ska inte få leva som andra. Det är för dyrt för samhället.
I den ena artikeln hävdar allopinionsbildaren Gunnar Wetterberg att det är för dyrt att ha personlig assistent dygnet runt. Personer som har personlig assistent ska inte själva få bestämma var de vill bo. Det ska samhället bestämma. Slutsatsen av opinionsbildaren Wetterbergs uppfattning är, att personer med funktionsnedsättning ska bo på institution.
Det blir billigare så.
Man ska i princip ta ifrån dem derasbestämmande rätt.

 

Några dagar senare hade en annan av Expressens opinionsbildare, Anna Dahlberg, en krönika, där hon ondgjorde sig över att stat och kommun la för mycket pengar på de funktionshindrade. Tack vare svaga politiker och starka funktionshindersföreningar, så skulle det inte bli någon - för henne - positiv förändring. Det känns, som hon tror att den generösa funktionshinderslagstiftning, som vi ju har, skulle hota hela Sveriges ekonomi.
Anna Dahlberg använder alltså samma argument mot de funktionshindrade, som politiker från Sverigedemokraterna använder mot flyktingar.
Tydligen opportunt just nu, att utan urskiljning ta till de sämsta tänkbaraargumenten.
Anna Dahlberg menar också, att Sverige i förhållande till sin BNP lägger mera pengar på personer med funktionshinder, än vad som sker i våra nordiska grannländer.
Som gammal Expressenjournalist skäms jag givetvis över att min gamla arbetsplats nu har mossat ner sig fullständigt.
När jag jobbade på Expressen på 1970-talet var varje tidningsnummer fyllt med empati och samhällsengagemang.
Nu har man alltså fallit ned i någon häxjaktfilosofi, där det gäller att slå mot de som har det sämre. Om privatpersoner, som inte fattar bättre uttrycker sådana åsikter, som Expressens opinionsbildare gör, kan det ju finnas lite ursäkt eller förklaring - man förstår inte bättre.

 

Men att professionella opinionsbildare, som Expresssens Wetterberg och Dahlberg vräker ur sig vulgariteter på det här sättet och tar fram ekonomispöket - och säger att det kostar för mycket att även personer med funktionsnedsättning ska leva ett liv som andra - är inte värdigt ett modernt samhälle år 2013.
Drevet går - eller häxjakten har börjat - men vi måste fortsätta att försvara de funktionshindrades rätt att leva ett liv precis som alla andra. Då behöver vi en fungerande LSS, som ger Självbestämmande, Integritet, Frivillighet, Delaktighet och Självständighet, så att man får möjlighet att leva som andra.

 

Och den möjligheten ska inte mossiga opinionsbildare få komma och ta ifrån oss.

Nu är vi 733 medlemmar i Autism- och Aspergerföreningen Östergötland!

Bli medlem du också - och stöd vår verksamhet!

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor