Idag

Inga planerade aktiviteter

Artiklar

Aktuellt

Vi är 733 medlemmar

November förra året passerade vi 600 medlemmar, september i år gick vi över 700 medlemmar, och nu är vi 733 st!

LSS-lagen vår lycka och vårt problem

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade var tänkt att ge alla personer med autism ett värdigt och bra liv.

Har det blivit så?

Tyvärr kan man nog inte säga att det har det till 100 procent. Lagen är ett fantastiskt instrument, med en underbar intention, men tyvärr efterlevs inte lagen alltid, som lagstiftningen hade tänkt sig.

Det började ju med att domstolarna grumlade till rätten att få Råd och stöd när man har en LSS-insats. Och detta nappade givetvis landstingen direkt på och därmed urholkades en viktig byggsten i lagen.

I våras kom ytterligare ett grumligt beslut, då en domstol slog fast, att de anställda, som ledsagar eller hjälper personer med en LSS-insats, för att leva ett värdigare liv, inte automatiskt har rätt att ta ut ersättning för sina kostnader. Kommunerna får själva bestämma.

Detta har givetvis en rad kommuner tyckt vara bra. Man låter helt enkelt den funktionshindrade betala dubbla avgifter, för att få leva ett "normalt" liv. Det finns många personer med funktionsnedsättning, som inte klarar att gå själva på bio eller teater. Behöver de hjälp till detta, så får de betala dubbla entréavgifter, för sig själv och för den, som är med som hjälp och stöd.

Samma sak är det. om man ska gå och fika, då måste den funktionshindrade i många fall betala både sin fika och den anställdes fika.

Det finns en rad andra exempel, där LSS-lagen inte hjälper den funktionshindrade. Kommunerna bryr sig - i många fall - inte alls om lagen och dess effekter.

Ett exempel visade Socialstyrelsen prov på i våras, då man konstaterade att åtskilliga kommuner inte bryr sig om att följa lagen. När det gäller boende och daglig verksamhet, ska kommunerna kolla hur deras beslut påverkar den funktionshindrade. Man ska helt enkelt kontrollera om den funktionshindrade fick det beslut, som han önskade och om insatsen fungerar.

Men det bryr man sig inte om. Det fanns - i Socialstyrelsens rapport - ingen kommun i länet, som följde upp och kontrollerade de insatser, som man beviljat.

Kommunerna sätter sig alltså över den lag, som Sveriges riksdag har stiftat. På förbundets hemsida www.autism.se kan du läsa om fler exempel på hur olika LSS-lagen behandlas av kommunerna.

I vårt län är det också stor skillnad, på hur man ser på LSS-lagen. I Linköping till exempel får personer med LSS-insats erbjudande om en utlandsresa vartannat år och en inrikesresa vartannat år. I Nottköping har omvårdschefen Lars Carlsson förbjudit alla resor med hänvisning till en annan lagsriftning och Lars Carlsson har också förbjudit ersättning till anställda i samband med stöd utanför den egna bostaden. Lars Carlsson hänvisar till, att hans personal bara utnyttjar detta, för att få gratis "trerättersmiddagar".

Jag kan inte tolka det yttrandet annat än att Lars Carlsson anser att även brukare och personal - precis som kommunerna - missbrukar lagen.

Nu är vi 733 medlemmar i Autism- och Aspergerföreningen Östergötland!

Bli medlem du också - och stöd vår verksamhet!

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor