Idag

Inga planerade aktiviteter

Artiklar

Aktuellt

Vi är 733 medlemmar

November förra året passerade vi 600 medlemmar, september i år gick vi över 700 medlemmar, och nu är vi 733 st!

Varför bryter de mot lagen?

Varför trotsar kommunerna bestämmelserna i LSS-lagen?
Varför följer kommunerna inte Socialstyrelsens rekommendationer?

Detta är två frågor, som man måste ställa sig, när man läser den granskning, som Socialstyrelsen har gjort beträffande kommunernas förmåga att följa LSS-lagens bestämmelser och Socialstyrelsens rekommendationer. Socialstyrelsens avslöjande om hur kommunerna (inte) följer de bestämmelser som finns i LSS-lagen är en skrämmande läsning.

Vi har 13 kommuner i Östergötland och inte på ett enda ställe i länet, följer man upp de beslut, som man fattat när det gäller Bostad med särskild service enligt LSS. Inom ett år efter det, att kommunen har fattat beslut om Bostad med särskild service enligt LSS, så är det kommunernas skyldighet, att följa upp beslutet och vidareutveckla boendet för den funktionshindrades bästa.

Men vad händer?

Ingenting. Kommunerna har inget intresse att följa upp och se att den funktionshindrade får en bra bostad - att han eller hon har ett bra liv. När det gäller LSS-insatsen Daglig verksamhet är det nästan lika bedrövligt. I hela Östergötland finns det över 1.500 personer, som har beviljats Daglig verksamhet. Men endast i lilla Ydres kommun gör man en uppföljning hur det går med den dagliga verksamheten – inte i Norrköping, inte i Linköping, inte i Motala, inte heller i någon annan av de övriga kommunerna i länet.

Här finns det alltså risk för att 1.500 personer inte får sina lagenliga behov tillgodosedda, bara för att kommunen trotsar lagen. Kommunerna är inte intresserade av hur det går med den dagliga verksamheten. Man gör - enligt Socialstyrelsens genomgång inga uppföljningar. I klartext: Kommunerna är inte intresserade av hur de funktionshindrade har det på sin Dagliga verksamhet. Jag kan inte se det på något annat sätt.

Om någon i de kommunala förvaltningarna var intresserad av hur Pelle eller Kerstin har det på sin dagliga verk-samhet, så borde man ju kolla det-ta, och rätta till eventuella brister. Men nej - ingenting. Ytterst är det givetvis politikernas ansvar att se till, att deras anställda följer de lagar som finns.

Men - som en av mina vänner med Aspergers syndrom brukar säga - när vi pratar om politiker:

- De skiter i oss.

Nu är vi 733 medlemmar i Autism- och Aspergerföreningen Östergötland!

Bli medlem du också - och stöd vår verksamhet!

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor